<div align="center"> <h1>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach</h1> <h3>Strona szkolna Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych w Płotach im. Wincentego Witosa</h3> <p>ZSP, Płoty, ZSP Płoty, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://zsp.ploty.foxnet.pl" rel="nofollow">http://zsp.ploty.foxnet.pl</a></p> </div>